מזהה את כל סוגי יהלומי מעבדה 
Sherlock detects every type of Lab-Grown Diamond
 
This fixture will identify lab-grown diamonds created through the
 HPHT and or CVD process as lab-grown diamonds. 
מכשיר זה יזהה יהלומים סינטטים כיהלומים שנוצרו במעבדה
http://diamonds.kala.io/common/assets/64/64/91_5cd29486433f3.pdf