מאבחן קיום פוטנציאל לשיפור צבע היהלום 
מאבחן יהלום החשוד כיהלום מעשה ידי אדם כמו - CVD
ליהלום "החשוד" דרוש אימות נוסף ע"י מעבדה גמולוגית מוסמכת.