נפה למיון גודל יהלומים
> נפות רגילות 
> נפות מילימטריות החל מ- 0.80 מ"מ
Ordinary Diamond's Sieves <
MM Sizes Sieves From 0.80 mm <