המכשיר המקובל ביותר לבדיקת פלורסנטיות היהלום בבורסת היהלומים הישראלית